Pam?

  • Cysylltu Cymru – pobol a nwyddau
  • Trafnidiaeth werdd – cefnogi nodau newid hinsawdd Cymru.
  • Sefydlu Cymru fel arweinydd yn y maes, a chreu swyddi o safon uchel

Sut?

  • Drwy weithio gyda gweithgynhyrchwyr rhyngwladol i fewnforio awyrennau a’r dechnoleg ddiweddaraf
  • Drwy adeiladu rhwydwaith genedlaethol gall gysylltu pob cornel o Gymru.